Qo'ziqorin oyoq ustida rasmlar, belgilari va kasallik bosqichi